QENDRA PËR DHIMBJET DHE SHTYLLËN KURRIZORE

Qendra për Dhimbjet dhe Shtyllën Kurrizore është një qendër mjekësore pioniere e krijuar posaçërisht për të lehtësuar personat që vuajnë nga dhimbje rastësore ose kronike që burojnë nga shkaqe ose sëmundje të ndryshme, si për shembull dhimbjet e shpinës dhe të qafës, dhimbjet e artritit ose osteoporozës, dhimbjet e kokës, nevralgjia trigeminale dhe pezmatimi i nervit shiatik. Personeli i saj përbëhet nga profesionistë të mirëtrajnuar me shumë vite përvojë në trajtimin e dhimbjeve dhe çrregullimeve të shtyllës kurrizore, pa nevojën e ndërhyrjes kirurgjike. Në raste të veçanta ku ndërhyrja kirurgjike konsiderohet jashtëzakonisht e nevojshme, propozohen teknika kirurgjikale minimalisht invazive, të cilat sjellin prerje më të vogla, më pak dhimbje postoperative dhe kosto më të ulët krahasuar me metoda të tjera tradicionale.

Qendra u themelua nga Professor Vasilios A. Zerris pas shumë vitesh përvojë si Shef i Neurokirurgjisë në një prej grupeve më të mëdha spitalore në SHBA dhe i qendrës përkatëse që themeloi atje.

Nga një shumëllojshmëri trajtimesh, ne sugjerojmë injeksionet epidurale të kortizonit, kauterizimin e nervave shqisorë të unazave të shtyllës kurrizore me anë të radiofrekuencave, vendosjen dorsale të pompës për infuzionin e mjekimit, stimulimin kortikal të trurit, vendosjen e stimuluesit të palcës kurrizore ose rizotominë transdermale.