ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Τα συμπιεστικά κατάγματα της σπονδυλικής στήλης είναι ένα επίπονο πρόβλημα υγείας που ταλαιπωρεί συχνότερα, αλλά όχι μόνο, τις γυναίκες και σχετίζεται με την οστεοπόρωση.
Κακώσεις, ακόμη και μικρής δυναμικής, οδηγούν σε σημαντική μείωση του ύψους του σπονδύλου, ορισμένες φορές σε περισσότερα επίπεδα, με αποτέλεσμα έντονο και επίμονο πόνο στη μέση ή τη ράχη που επιτείνεται με την κινητοποίηση και ανακουφίζεται με την ανάπαυση. Ενίοτε υπάρχει περαιτέρω καθίζηση του σπονδύλου κατά τις επόμενες εβδομάδες καθιστώντας τα συμπτώματα ακόμη πιο έντονα.

Παλαιότερα, η μόνη λύση που προτείνονταν στον ασθενή ήταν η ακινητοποίηση με σοβαρές συνέπειες στην ποιότητα ζωής, πόνο για μακρό χρονικό διάστημα και ενίοτε και επιπλοκές που προέκυπταν από τη μειωμένη κινητικότητα ή την περαιτέρω καθίζηση του σπονδύλου. Ορισμένες δε φορές ο ασθενής αναγκάζονταν να καταφύγει στη χειρουργική λύση της σπονδυλοδεσίας.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ευτυχώς πλέον, στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις, έχουμε τη δυνατότητα της διαδερμικής σπονδυλοπλαστικής. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη τεχνική που πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση του αξονικού τομογράφου και συνίσταται στη χρήση βελόνων για την έγχυση, στον παθόντα σπόνδυλο, ειδικού τύπου υλικού που θα μπορούσαμε ελεύθερα να περιγράψουμε σαν ιατρικό «τσιμέντο».

Αποκαθίστανται με τον τρόπο αυτό τα δομικά χαρακτηριστικά του σπονδύλου και, λόγω των ιδιοτήτων του χρησιμοποιούμενου υλικού, παρέρχεται άμεσα ο πόνος. Μειώνεται παράλληλα η πιθανότητα μελλοντικών λειτουργικών προβλημάτων καθώς και χρόνιας οσφυαλγίας.

Η χειρουργική μας ομάδα έχει πλέον αναπτύξει την, παράλληλα με τον αξονικό τομογράφο, χρήση ειδικού ακτινοσκοπικού μηχανήματος προκειμένου να επιτυγχάνουμε απόλυτη τρισδιάστατη ακρίβεια στην έγχυση του υλικού, με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Ο ασθενής λαμβάνει εξιτήριο την επόμενη ημέρα, χωρίς χειρουργική τομή και με πλήρη κινητοποίηση, φέροντας κατάλληλο κηδεμόνα για δεδομένο χρονικό διάστημα.

Κράτα το

Κράτα το