ΔΥΣΜΟΡΦΙΕΣ ΚΟΓΧΩΝ

Αντιμετωπίζουμε τον υπερτελορισμό, εξόφθαλμο, βλεφαρόπτωση, ασυμμετρίες κόγχων.

Υπερτελορισμός

Η απόσταση μεταξύ των οφθαλμικών κόγχων είναι μεγαλύτερη από το φυσιολογικό.

Υπερτελορισμός Πριν Υπερτελορισμός Μετά


Εξόφθαλμο

Το μάτι προβάλλει πέραν του φυσιολογικού από τον οφθαλμικό κόγχο.
Συνηθέστερα οφείλεται σε υπερθυρεοειδισμό, όγκο ή τραύμα. Η έντονη έκθεση του οφθαλμού μπορεί να προκαλέσει βλάβη δίνοντας έτσι στη χειρουργική αντιμετώπιση ένδειξη όχι μόνο αισθητική αλλά και λειτουργική.

Εξόφθαλμο Πριν Εξόφθαλμο Μετά


Βλεφαρόπτωση

Μπορεί να αφορά και παιδιά εκτός από ενήλικες. Η αντιμετώπιση μπορεί να αφορά το άνω ή κάτω βλέφαρο και μπορεί να γίνει με ευκολία απαλλάσσοντας τον ασθενή από το πρόβλημα.

Βλεφαρόπτωση Πριν Βλεφαρόπτωση Πριν Βλεφαρόπτωση Πριν Βλεφαρόπτωση Μετά Βλεφαρόπτωση Μετά Βλεφαρόπτωση Μετά


Ασυμμετρίες κόγχων

Ασυμμετρίες κόγχων Πριν Ασυμμετρίες κόγχων Μετά ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Κράτα το