Φλοιική χαρτογράφηση σε κρανιοτομία εν εγρηγόρσει – αφαίρεση γλοιώματος

on 10 Μαΐου | by