Τι είναι η σπονδυλοδεσία;

Νέα Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τι είναι η σπονδυλοδεσία;

Η σπονδυλοδεσία αποτελεί μία χειρουργική επέμβαση κατά την οποία ο χειρουργός χρησιμοποιεί ανάλογα με την περίπτωση διάφορα υλικά όπως κοχλίες (βίδες), ράβδους, πλάκες και κλωβούς με σκοπό να ενοποιηθούν οι σπόνδυλοι (αρθρόδεση). Εκτός από τα υλικά χρησιμοποιείται και οστικό μόσχευμα (είτε αυτόλογο από τον ίδιο τον ασθενή είτε ετερόλογο από τράπεζα μοσχευμάτων), το οποίο προάγει την αρθρόδεση των σπονδύλων μεταξύ τους. Η τελική σπονδυλοδεσία λειτουργεί όπως ο γυψονάρθηκας για παράδειγμα στην περίπτωση ενός κατάγματος στο χέρι. Δηλαδή η σπονδυλοδεσία παρέχει σταθεροποίηση και ακινητοποίηση στους σπόνδυλους, τους οποίος θέλουμε να “δέσουμε” μέχρι αυτοί με τη βοήθεια και του οστικού μοσχεύματος να γίνουν ένα ενιαίο οστικό κατασκεύασμα, ή με άλλα λόγια μέχρι να επιτευχθεί η αρθρόδεση (fusion).

Μερικές από τις ενδείξεις της σπονδυλοδεσίας είναι η σπονδυλολήσθιση με σπονδυλόλυση, ορισμένα είδη καταγμάτων σπονδυλικής στήλης, οι όγκοι σπονδυλικής στήλης με καταστροφή των σπονδύλων και η επιδιόρθωση της σοβαρής σκολίωσης.


Pin It

» Νέα » Τι είναι η σπονδυλοδεσία;
On 23 Ιουνίου, 2020
By

«