ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Η εμπειρία μας στις ΗΠΑ μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε τις νευροχειρουργικές παθήσεις που ταλαιπωρούν τους μικρούς ασθενείς στο ξεκίνημα της ζωής τους, κατευθύνοντας υπεύθυνα τους γονείς στις ενδεδειγμένες θεραπείες.

Παθήσεις όπως η υδροκεφαλία (διάταση των κοιλιών του εγκεφάλου με διάφορες αιτίες), καλοήθεις και μη όγκοι εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης, σύνδρομο Chiari (μια πολυπαραγοντική πάθηση που αν δεν αντιμετωπισθεί επηρεάζει την κινητική ανάπτυξη), συριγγομυελία (παθολογική κοιλότητα εντός του νωτιαίου μυελού), μυελομηνιγγοκήλη (μια διαταραχή στο σχηματισμό της σπονδυλικής στήλης προκαλεί δυσλειτουργία του νωτιαίου μυελού και των νευρικών ριζών), σκολίωση.

Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει η δυνατότητα αντιμετώπισης της κρανιοσυνοστέωσης (πρόωρη σύγκλειση των σημείων όπου φυσιολογικά ενώνονται τα επιμέρους οστά του κρανίου με επακόλουθη διαταραχή της ανάπτυξης της κεφαλής) καθώς και των συγγενών ανωμαλιών του κρανίου και προσώπου (δυσμορφίες) χάρη στη συνεργασία του συνόλου της νευροχειρουργικής μας ομάδας που περιλαμβάνει και πλαστικό κρανιογναθοπροσωπικό χειρουργό. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στην ενότητα “Κρανιογναθοπροσωπική Χειρουργική- Συγγενείς ανωμαλίες κρανίου και προσώπου”.

Η έγκαιρη διάγνωση και η επιτυχής παρέμβαση επιτρέπουν στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων μια φυσιολογική ζωή στα παιδιά.

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ-ΥΓΕΙΑ
American Medical Center