ΣΠΥΡΟΣ Α. ΛΑΖΑΡΟΥ

 

Σπύρος Α. Λαζάρου, MD

Πλαστικός Κρανιογναθοπροσωπικός & Επανορθωτικός Χειρουργός
Διευθυντής Κρανιοπροσωπικής Χειρουργικής ΥΓΕΙΑ
Διευθυντής Παιδιατρικής Πλαστικής & Κρανιογναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ
Απόφοιτος του Johns Hopkins University με τιμές
Απόφοιτος του University of Pittsburgh
Active Member American Cleft Palate - Craniofacial Association (ACPA)
Member ASPS - American Society of Plastic Surgeons

 

Παρουσίαση:

 Ο Δρ Σπύρος Α. Λαζάρου, MD, ασχολείται ενεργά με την πλαστική, την κρανιογναθοπροσωπική και την επανορθωτική χειρουργική για πάνω από 20 έτη. Το μεγαλύτερο διάστημα εξ αυτών υπήρξε συνδιευθυντής του τμήματος Πλαστικής χειρουργικής του νοσοκομείου Υγεία καθώς και διευθυντής του τμήματος Κρανιογναθοπροσωπικής χειρουργικής. Είναι επίσης σύμβουλος στο τμήμα Πλαστικής και Κρανιογναθοπροσωπικής χειρουργικής στη Μαιευτική-Γυναικολογική κλινική του ΙΑΣΩ και υπεύθυνος για το τμήμα Παιδιατρικής πλαστικής και Κρανιογναθοπροσωπικής χειρουργικής στην παιδιατρική κλινική ΙΑΣΩ Παίδων. Έχει χειρουργήσει πάνω από 800 σχιστίες.

Εκπαίδευση

Έλαβε το πτυχίο του μετ' επαίνου από το Johns Hopkins University το 1981 και συνέχισε με μεταπτυχιακό στο University of Maryland όπου φοίτησε το 1985. Στη συνέχεια, εκπαιδεύτηκε στη Γενική χειρουργική στο Sinai Hospital και στο Johns Hopkins University. Ακολούθησε μια τριετής ειδίκευση στην Πλαστική και Επανορθωτική χειρουργική σε “top ten” πρόγραμμα της Αμερικής στο Norfolk και μια εξειδίκευση στην Κρανιογναθοπροσωπική χειρουργική στο καλύτερο τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής των Ηνωμένων Πολιτειών, στο University of Pittsburgh.

Έρευνα και δημοσιεύσεις

Έχει δημοσιεύσει κεφάλαια σε εγχειρίδια και ερευνητικά συγγράμματα, και έχει παρουσιάσει και δημοσιεύσει διάφορες καινοτομίες στην πλαστική χειρουργική. Πρόσφατα παρουσίασε μια σημαντική, νέα ανακάλυψη στη θεραπεία των σχιστιών χείλους και υπερώας.

Τομείς ειδίκευσης

Σήμερα, ο Δρ.Λαζάρου εστιάζει την εργασία του στον τομέα της αισθητικής χειρουργικής, των κρανιογναθοπροσωπικών τραυμάτων, των συγγενών διαμαρτιών, όπως πτώση του άνω βλεφάρου, η σχιστία χείλους και υπερώας και η κρανιοσυνοστέωση, της παιδιατρικής πλαστικής χειρουργικής, όπως η συνδακτυλία και οι συγγενείς μελαγχρωματικοί σπίλοι, καθώς και της επανόρθωσης περίπλοκων παραμορφώσεων, όπως τα ελλείμματα μετά από μαστεκτομή.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ